jetty loader0%

Horarios

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
9:30 - 11:00 hathahatha yoga hathahatha yoga fusionyoga fusion
10:00 - 11:30 bhaktiBhakti yoga vinyasa
11:15 - 12:45 bhaktiBhakti yoga vinyasa
14:15 - 15:30 hathahatha yoga hathahatha yoga hathahatha yoga bhaktiBhakti yoga vinyasa
17:15 - 18:30
17:30 - 18:45 hathahatha yoga hathahatha yoga fusionyoga fusion hathahatha yoga
18:30 - 19:45 hathahatha yoga
19:15 - 20:30 kundalinikundalini yoga hathahatha yoga kundalinikundalini yoga hathahatha yoga
20:00 - 21:30 bhaktiBhakti yoga vinyasa
21:00 - 22:15 hathahatha yoga kundalinikundalini yoga clase avanzadaclase avanzada kundalinikundalini yoga
21:00 - 22:15   meditaciónmeditación

Lunes

14:15 - 15:30 Hatha Yoga
17:30 - 18:45 Hatha Yoga
19:15 - 20:30 Kundalini Yoga
21:00 - 22:15 Hatha Yoga

Martes

9:30 - 11:00 Hatha Yoga
14:15 - 15:30 Hatha Yoga
17:30 - 18:45 Hatha Yoga
19:15 - 20:30 Hatha Yoga
21:00 - 22:15 Kundalini

Miercoles

10:00 - 11:30 Bhakti Yoga
14:15 - 15:30 Hatha Yoga
17:30 - 18:45 Yoga Fusion
19:15 - 20:30 Kundalini
21:00 - 22:15 Clase avanzada

Jueves

9:30 - 11:00 Hatha Yoga
14:15 - 15:30 Bhakti Yoga
17:30 - 18:45 Hatha Yoga
19:15 - 20:30 Hatha Yoga
21:00 - 22:15 Kundalini Yoga
21:00 - 22:15 Meditación

Viernes

9:30 - 11:00 Yoga Fusion
11:15 - 12:45 Bhakti Yoga
18:30 - 19:45 Hatha Yoga
20 - 21:30 Bhakti Yoga

PRECIOS MATRICULA · 55€

1 CLASE / SEMANA · 50€ mensuales

2 CLASES / SEMANA · 55€ mensuales

CLASES ILIMITADAS · 65€ mensuales